Forside

Hvornår vil man søge psykiater eller psykoterapi?

Der kan være mange grunde til at søge psykiatrisk behandling. Mest påtrængende er ofte oplevelsen af vanskeligheder med at overskue og magte en situation. Det kan være i forbindelse med store livsbegivenheder som fødsel og død.

Reaktionen på stress og belastninger er individuel og karakteristisk for det enkelte menneske, den påvirkes af de aktuelle livsomstændigheder; men også af den enkeltes tidligere erfaringer. Det almindelige livs udfordringer som valg af uddannelse, forelskelse, skilsmisse, arbejdsforhold, fysisk sygdom og aldring kan også føre til overvejelser om at finde en professionel samtalepartner for en periode. Ikke helt sjældent kan det være vanskeligt at finde en præcis årsag til manglende glæde og følelsen af at livet er tungt.

Orienterende samtale: er en indledende samtale som omhandler baggrunden for henvendelsen, livsomstændigheder og tidligere psykoterapeutiske erfaringer. Det kan blive nødvendigt med flere samtaler for at undersøge mulighederne for en evt. behandling og give begge parter lejlighed til at overveje ønsket om at indgå en aftale.

Mange som arbejder i behandlingsprofessioner oplever en belastning i arbejdet og et behov for bedre forståelse af sig selv i relation til andre. Dette kan ofte være baggrunden for at søge egenterapi.

Tove Mathiesen

Psykoanalytiker, speciallæge i psykiatri,  specialist i psykoterapi og supervision

Jeg har siden 2000 haft privat praksis og har deltidsoverenskomst med sygesikringen, hvor jeg dels modtager patienter med henvisning fra egen læge og dels patienter, der er selvbetalende eller har en sundhedsforsikring.

Om klinikken

Klinikken har overenskomst med sygesikringen om et deltidsydernummer, hvilket betyder, at sygesikringen betaler et årligt max beløb for behandlingen af gruppe-1 sikrede. 

Derfor er der en grænse for, hvor mange patienter vi kan tage i behandling i henhold til aftalen med sygesikringen.

Der er aktuelt lukket for ikke-akutte henvisninger. 

Klinikken har ikke en venteliste. 

Hvis der indtræder en ændring i tilstanden, kan egen læge genfremsende en henvisning til psykiatriens centrale visitation. 

Hvis en patient finder den oplyste ventetid for lang kan man forsøge hos en anden speciallæge i psykiatri og/eller selv betale for behandlingen.